Toelating

Elke leerling die de basisschool heeft afgerond met het advies gl, kbl of bbl is van harte welkom op het Noordrand College. Het Noordrand College vindt dit advies van de basisschool zeer belangrijk. De resultaten van de Cito toets, en indien de intake-commissie dit verlangt, van een gevalideerde intelligentietest (NIO of Wisc) zijn mede bepalend voor het besluit of het Noordrand College datgene kan bieden wat een leerling nodig heeft.

De onderstaande citoscores zijn de richtlijnen die de intakecommissie hanteert.

 • 501 - 514 - Afhankelijk van advies basisschool
 • 515 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg
 • 522 - 527 - Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • 524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (de voormalige Mavo)
 • 530 - hoger - Gemengde/theoretische leerweg
 • Het komt ook voor dat een VMBO leerling van een andere school naar het Noordrand College wil. Deze leerling moet een (VO-VO) evaluatie hebben van de vorige school zodat bepaald kan worden of de leerling geschikt is voor het Noordrand College.

  Leerlingen zonder gedragsproblemen met een gevalideerde test gemeten iq van 80 - 115 punten kunnen over het algemeen worden toegelaten. Leerlingen met lagere scores of een advies Praktijkonderwijs worden meestal verwezen naar het LMC Praktijkonderwijs.

  Van leerlingen met een leerachterstand op alle leergebieden kan niet verwacht worden dat zij – ook niet met extra ondersteuning door middel van Lwoo – het vmbo-diploma halen.